ruka kwa Maudhui Kuu

Kumtumikia Mungu Mmisionari

Na Askofu Scott J. Jones

Kuwafanya wanafunzi wanaoabudu kwa shauku, kupenda kwa kupita kiasi, na kushuhudia kwa ujasiri katika Kanisa la Methodist Ulimwenguni"Mkutano wa Mwaka wa Kati wa Texas.

Utaratibu umekuwa harakati ya kimisionari tangu mwanzo wake. Moja ya maelezo ya kwanza ya kusudi la Methodism ilikuwa katika "Dakika Kubwa" za John Wesley, toleo la kwanza la Kitabu cha Mafundisho na Nidhamu cha Methodisti:

"Swali: Tunaweza kuamini nini kuwa mpango wa Mungu katika kuwainua Wahubiri wanaoitwa 'Methodisti'?
A. Kurekebisha taifa na hasa Kanisa, kueneza utakatifu wa maandiko juu ya nchi."

Ninaamini kwamba Wesley aliteka maono ya Agano Jipya ya Kanisa. Tunamtumikia Mungu mmisionari ambaye anakusudia kuokoa ulimwengu. Kwamba Mungu amechagua kwanza watu (Wayahudi) na kisha kanisa (wafuasi wa Yesu) kutimiza kusudi hilo.

Katika sehemu mbili Agano Jipya linatoa maelezo mazuri ya utume. Mathayo 28: 19-20 inasema, "Basi, nendeni mkawafanye wanafunzi wa mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkawafundishe kutii kila kitu nilichowaamuru. Na kumbuka, mimi niko pamoja nanyi siku zote, hadi mwisho wa enzi." Katika Matendo 1: 8 Yesu anawaambia wafuasi wake, "Mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu amekuja juu yenu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria, na hata miisho ya dunia."

Kanisa la Yesu Kristo ni shirika la kimisionari ambalo lengo lake ni kufuata amri hizi. Tunapaswa "kufanya wanafunzi" na kuwa mashahidi wa Kristo hadi mwisho wa dunia.

Katika uzoefu wangu muhimu, makutaniko yanayokua ni wale ambao wana kiwango cha juu cha uwazi juu ya utume wao. Hii inaendana na ushauri bora wa uongozi unaotolewa kwa mashirika yote leo. Patrick Lencioni katika kitabu chake The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business anasema kwamba uwazi ni muhimu, na jambo la kwanza la ufafanuzi ni kujua kwa nini shirika lipo. Uwazi wa kusudi husababisha uhai na mafanikio. Hiyo ni kweli hasa kwa kanisa.

Sisi katika Kanisa la Methodist Ulimwenguni wanatafuta kuzingatia dhamira yetu. Taarifa tuliyoipitisha katika wakati huu wa mpito ina sehemu nne: kuwafanya wanafunzi wa Yesu Kristo wanaoabudu kwa shauku, kupenda kupita kiasi, na kushuhudia kwa ujasiri.

Tutazingatia kufanya wanafunzi wa Yesu Kristo. Sisi ni wafuasi wa Yesu ambao tunataka kuwasaidia watu wote kujitolea kumfuata Yesu. John Wesley alisema kwamba mada kuu ya Biblia nzima ni njia ya wokovu.

Mchakato huo wa ufuasi huanza na neema ya kuzuia-upendo usiostahili wa Mungu kwa kila mwanadamu na uumbaji wote unaokuja kabla hata hatujaujua. Tunajua kwamba dunia imevunjika na ina dhambi. Lakini tuna habari njema kwamba Mungu ni upendo na hajakata tamaa juu ya uumbaji wake.

Neema ya kushawishi ni kitendo hicho cha Mungu kinachotufundisha jinsi tulivyovunjika na ni kiasi gani tunahitaji mwokozi. Kuhalalisha neema ni upendo wa Mungu ambao unaturejesha kwenye uhusiano mzuri na Bwana. Inatolewa kwetu bila bei na inakuwa na ufanisi ikiwa tutaipokea kwa imani.

Kutakasa neema ni mchakato wa kubadilisha maisha ya kutufanya tuwe watakatifu zaidi na zaidi na kutuwezesha kumpenda Mungu na kumpenda jirani yetu zaidi na zaidi. Mungu anayetuokoa kama vile hatujawahi kutuacha kama tulivyokuwa. Kwa neema ya Mungu tunawezeshwa kuishi maisha mengi ya huduma kwa wengine. Tunaweza kuwa wanaume na wanawake ambao Mungu alitukusudia kuwa.

Njia ya wokovu inategemea neema ya Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu. Ingawa kuna njia kadhaa za neema (ikiwa ni pamoja na sala, Somo la Biblia, ushirika mtakatifu, vikundi vidogo na kazi za rehema) ibada ya kila wiki ni njia ya msingi ya kuungana na Mungu. Tunapokusanyika kwa ajili ya ibada, tunaamini kwamba Roho Mtakatifu yupo, na ibada yetu ya shauku inamruhusu Mungu kuunda mioyo na akili zetu. Katika mikutano ya Global Methodist niliyohudhuria, washiriki wamehisi kwa nguvu uwepo wa Roho Mtakatifu. Mungu anatuumba kwa njia ya ibada! Katika nyakati kama hizi tunajifunza tena sisi ni nani na sisi ni nani.

Lengo la maisha ya Kikristo ni utakaso. Hiyo inamaanisha tunakuwa zaidi na zaidi kama Yesu ambaye alikuwa "upendo wa Kimungu" kushuka duniani. Kwa hivyo tunaitwa kupenda sana. Kristo aliamuru kwamba tumpende Mungu kwa kila sehemu ya uhai wetu na tuwapende majirani zetu kama sisi wenyewe. Tunahitaji kutafuta haki kikamilifu, kuwalisha wenye njaa, kuwaponya wagonjwa, kuwatembelea wapweke, na kutunza uumbaji wa Mungu. Ulimwengu una mahitaji mengi, na wafuasi wa Yesu wanapaswa kuwa mstari wa mbele kurekebisha matatizo yanayowasumbua wanadamu.

Ni kusudi la Mungu kwamba wanadamu wote wanapaswa kuja kumtambua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Mpango wa Mungu wa kukamilisha hilo ni kuwafanya wanafunzi wa Yesu wawe mashahidi. Sisi sio waokozi wa ulimwengu- huyo ndiye Yesu. Lakini sisi ni mashahidi wa wema na uwezo wa Mungu wa kubadilisha maisha na kuponya matatizo tuliyojitengenezea wenyewe. Tunaweza kutumia maneno ya wimbo wa injili wa kisasa "Maisha yangu yote Umekuwa mwaminifu/Na maisha yangu yote Umekuwa hivyo, mzuri sana/ Kwa kila pumzi ambayo nina uwezo/ Oh, nitaimba wema wa Mungu." Ushuhuda wetu lazima uwe mwaminifu kwa ukweli wa injili na kutolewa kwa wale ambao bado hawamfuati Yesu kama wanafunzi wake.

Miaka iliyopita niliacha kuomba "Mungu, tafadhali bariki kile ninachofanya." Badala yake sasa naomba kila siku, "Mungu, nisaidie niwe sehemu ya kile unachobariki." Mungu yuko katika shughuli ya kuokoa ulimwengu, na nimebarikiwa kuwa sehemu ya kile Roho wake Mtakatifu anafanya katika utume huo. Dodoma Kanisa la Methodist Ulimwenguni imejikita katika dhamira yetu.

Askofu Scott J. Jones ni kiongozi wa maaskofu katika Kanisa la Methodist Ulimwenguni.

Makala hii ina maoni 0

Acha jibu la Jibu

Anwani yako ya barua pepe haitachapishwa. Mashamba yanayohitajika yamewekwa alama *

Rudi Juu